Jesteś tutaj: Kontakt

Kontakt

Electroceramics s.a. w likwidacji

ul. Świętokrzyska 30/63
00-116 Warszawa
NIP: 8992627260

E-mail: office@electroceramics.pl

Spółka została wpisana 09 stycznia 2008 roku do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296734.