Jesteś tutaj: O nas

DANE SPÓŁKI

Firma Electroceramics S.A. w likwidacji
Siedziba Warszawa
Adres ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 899-262-72-60
Statystyczny Numer Identyfikacyjny (REGON) 20638951
Przedmiot działalności wg PKD Działalność holdingów finansowych
Rejestracja Spółki w KRS Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000296734
Reprezentant Spółki Dariusz Janus – Likwidator
Skład Rady Nadzorczej
Aneta Kaczorowska – Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Piasecki – Członek Rady Nadzorczej
Marek Zagaja - Członek Rady Nadzorczej