Jesteś tutaj: Dla akcjonariuszy

Dla akcjonariuszy

W związku z wejściem w życie w dniu 20 września 2019 r. ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) informujemy, że realizując obowiązek wynikający z art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655, 1798, 2217) PBM POŁUDNIE  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie utworzyła na stronie internetowej zakładkę dedykowaną specjalnie dla akcjonariuszy.
W zakładce „Dla akcjonariuszy” publikowane będą wszelkie informację związane z obowiązkową dematerializacją akcji Spółki oraz inne istotne dla akcjonariuszy.

19 listopada 2020

Likwidator Electroceramics S.A. w likwidacji ("Spółka") działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, poprzez rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 30 lok. 63, 00-116 Warszawa, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 10:00 do 15:00.

Złożenie dokumentów akcji Spółki odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

Na podstawie obowiązujących przepisów, akcje mające postać dokumentów utracą moc obowiązującą z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu dokumenty akcji uzyskają moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. Z dniem 1 marca 2026 r. dokumenty akcji utracą również moc dowodową.

Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

 

23 października 2020

Likwidator Electroceramics S.A. w likwidacji ("Spółka") działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, poprzez rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 30 lok. 63, 00-116 Warszawa, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 10:00 do 15:00.

Złożenie dokumentów akcji Spółki odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

Na podstawie obowiązujących przepisów, akcje mające postać dokumentów utracą moc obowiązującą z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu dokumenty akcji uzyskają moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. Z dniem 1 marca 2026 r. dokumenty akcji utracą również moc dowodową.

Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

 

30 września 2020

Likwidator Electroceramics S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, poprzez rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 30 lok. 63, 00-116 Warszawa, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 10:00 do 15:00.

Złożenie dokumentów akcji Spółki odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

Na podstawie obowiązujących przepisów, akcje mające postać dokumentów utracą moc obowiązującą z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu dokumenty akcji uzyskają moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. Z dniem 1 marca 2026 r. dokumenty akcji utracą również moc dowodową.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.