Jesteś tutaj: Relacje inwestorskie Walne zgromadzenia

Walne zgromadzenia

Ostatnie Walne Zgromadzenie ELECTROCERAMICS S.A.

Likwidator spółki ELECTROCERAMICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296734, NIP: 8992627260, zwołał na dzień 30 września 2020 r. na godzinę 15:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w Kancelarii Notarialnej Olgi Smardzewskiej – Dejak ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa.

Pliki do pobrania

Treść Uchwał ZWZ 30.09.2020