Jesteś tutaj: Relacje inwestorskie Raporty Raporty bieżące

Raporty bieżące

Data Symbol Źródło Raport
2021.02.12 2/2021 EBI Raport kwartalny za IV kwartał 2020 r.
2021.01.29 1/2021 EBI Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.
2021.01.13 1/2021 ESPI Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
2020.12.31 8/2020 ESPI Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
2020.12.31 7/2020 ESPI Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
2020.12.17 6/2020 ESPI Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
2020.11.19 5/2020 ESPI Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
2020.11.13 13/2020 EBI Raport kwartalny za III kwartał 2020 r.
2020.10.23 4/2020 ESPI Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
2020.10.06 3/2020 ESPI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 września 2020 r.
2020.09.30 2/2020 ESPI Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
2020.09.30 12/2020 EBI Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 września 2020 r.
2020.09.03 11/2020 EBI Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
2020.09.03 1/2020 ESPI Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz projektami uchwał
2020.08.14 10/2020 EBI Raport kwartalny za II kwartał 2020 r.
2020.07.24 9/2020 EBI Raport kwartalny za I kwartał 2020 r.
2020.07.22 8/2020 EBI Raport roczny za 2019 rok
2020.06.04 7/2020 EBI Rezygnacja osoby nadzorującej
2020.02.14 6/2020 EBI Raport kwartalny za IV kwartał 2019 r.
2020.02.03 5/2020 EBI Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.
2020.01.16 4/2020 EBI Powołanie Likwidatora
2020.01.16 3/2020 EBI Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Electroceramics S.A. w dniu 13 stycznia 2020 r.
2020.01.16 2/2020 EBI Rezygnacja osoby nadzorującej
2020.01.16 1/2020 EBI Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Electroceramics S.A. w dniu 13 stycznia 2020 r.